Атестація та ЗНО

http://testportal.gov.ua/

Атемтація педагогічних працівників 2022-2023

Протокол № 1

засідання атестаційної комісії І рівня

Гоголівського ліцею

Великодимерської селищної ради

Броварського району Київської області

від 26 вересня 2022року

Присутні: члени атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії - Оксана Дяченко директор ;

Заступник голова

атестаційної комісії-Любов Кухтій заступник директора з НВР;

Секретар

атестаційної комісії - Ніна Єлисеєва,заступник директора з НВР.

Члени атестаційної комісії:

Тетяна Іваненко- начальник Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради;

Надія Чеховська – вчитель біології та хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Любов Мишкоріз завідувач філії , вчитель початкових класів, іноземної (ангійської) мови вчитель вищої кваліфікаційної категорії;

Наталія Боговик – заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Валерій Архипенко - учитель математики , спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Галина Оксанич – учитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Шевель – учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Мишкоріз - заступник директора з НВР ЗДО» Сонечко»;

Леся Малаш – практичний психолог, спеціаліст;

Людмила Урупа - заступник директора з господарської частини;

Порядок денний

1. Про затвердження обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Про погодження графіка атестації та плану заходів, теми засідань атестаційної комісії.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню голову атестаційної комісії Оксану Дяченко, яка ознайомила присутніх зіст.54 Закону України «Про освіту», ст.10 Конституції України, Законом України «Про мови», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930, зі змінами та доповненнями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України № 1437 від 20.12.2011 року та №1135 від 08.08.2013 року «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказом Управління освіти, культури, молоді і спорту «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти у 2022-2023 навчальному році» №01-04/89, від 05.09.2022 р., наказом по школі № 261-а від 20.09.2022р.«Про створення атестаційної комісії», запропонувала розподілити обов’язки між членами атестаційної комісії таким чином:

Прізвище та ініціали

члена атестаційної комісії

Розподіл обов’язків серед членів атестаційної комісії

Прізвище вчителя, який атестується

Оксана Дяченко

Голова атестаційної комісії

Усі вчителі, які атестується

Любов Кухтій

Заступник голови атестаційної комісії, допомога в створенні презентацій вчителів, які атестуються

Усі вчителі, які атестуються

Ніна Єлисеєва

Секретар атестаційної комісії, допомога з питань психології

Усі вчителі, які атестуються

Любов Кухтій

Ніна Єлисеєва

Контроль та допомога класним керівникам

Надія Чеховська

Алла Гуменюк

Олена Жовтуха

Лариса Грабовець

Валентина Антонюк

Валентина Шевель

Олена Пригара

Вікторія Сизоненко

Наталія Коваленко

Вікторія Соломка

Олена Дяченко

Людмила Рибка

Людмила Урупа

Любов Мишкоріз

Контроль та допомога вчителям кафедри вчителів початкових класів, школи І ступеня

Алла Гуменюк

Олена Жовтуха

Лариса Грабовець

Олена Пригара

Вікторія Соломка

Оксана Дяченко

Надія Чеховська

Контроль та допомога вчителям кафедри природничого та суспільно-гуманітарного циклів

Людмила Гаценко

Людмила Урупа

Валерій Архипенко

Галина Оксанич

Контроль та допомога вчителям кафедри математики та економіки

Наталія Коваленко

Людмили Рибка

Любов Мишкоріз

Любов Кухтій

Контроль та допомога вчителям кафедри філології

Людмила Кирій

Валентина Антонюк

Валентина Шевель

Вікторія Сизоненко

Оксана Зозуля

Марія Фидра

Тетяна Савчук

Галина Ситнік

Валентина Мишкоріз

Контроль та допомога вихователям ЗДО

« Сонечко»

Анна Мишкоріз

Валентина Мишкоріз

Наталія Остафійчук

Людмила Урупа

Допомога вчителям з питань охорони праці

Усі вчителі, які атестуються

СЛУХАЛИ:

По другому питанню заступника голови атестаційної комісії Кухтій Л.Л., яка ознайомила присутніх з рекомендованим для обговорення планом роботи та тематикою засідань атестаційної комісії.

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Дата проведення

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Голова МР, вчителі,які атестуються

Вересень 2022 року

2

Оформити стенд з питань атестації педагогічних працівників

Любов Кухтій

Жовтень

2022 року

3

Видати наказ з питань атестації

Оксана Дяченко

Вересень

2022року

4

Уточнити списки педагогічних працівників, які підлягають атестації

Любов Кухтій

До 20.10.2022року

5

Закріпити членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для здійснення контролю та надання допомоги в підготовці до атестації

Оксана Дяченко

Жовтень 2022 року

6

Скласти плани творчих звітів вчителів, які атестуються

Голова МР

Жовтень 2022 року

7

Провести засідання педагогічної ради, виробничі наради з питань розгляду атестаційних матеріалів

Адміністрація школи

Вересень

2022 року

Березень 2023року

8

Підготувати атестаційні матеріали для розгляду на атестаційних засіданнях

Члени атестаційної комісії

До 20.03.2023року

9

Ознайомити атестаційні матеріали працівників, згідно з графіком, під розпис

Ніна Єлисеєва

До 20.10.2022 року

10

Підбити підсумки атестації педагогічних працівників за рік , узагальнити наказом по школі матеріали атестації. Розглянути на засіданнях МР

Оксана Дяченко

Любов Кухтій

До 03.04.2023 року

11

Підготувати презентації особистого досвіду вчителів, які атестуються

Усі вчителі , які атестуються

До 24.02.2023 року

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Затвердити план роботи атестаційної комісії школи на 2022 -2023 навчальний рік.

Голова атестаційної комісії Оксана Дяченко

Секретар атестаційної комісії Ніна Єлисеєва

Протокол №2

засідання атестаційної комісії І рівня

Гоголівського ліцею

Великодимерської селищної ради

Броварського району Київської області

від 01 листопада2022 року

Присутні : члени атестаційної комісії.

Голова атестаційної комісії - Оксана Дяченко, директор школи

Заступник голови атестаційної комісії – Любов Кухтій заступник директора з НВР

Секретар атестаційної комісії - Ніна Єлисеєва, заступник директора з НВР.

Члени атестаційної комісії:

Тетяна Іваненко- начальник Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради;

Надія Чеховська – вчитель біології та хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Любов Мишкоріз завідувач філії , вчитель початкових класів, іноземної (ангійської) мови , вчитель вищої кваліфікаційної категорії;

Наталія Боговик – заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Валерій Архипенко - учитель математики , спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Галина Оксанич – учитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Шевель – учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Мишкоріз - заступник директора з НВР ЗДО» Сонечко»;

Леся Малаш – практичний психолог, спеціаліст;

Людмила Урупа - заступник директора з господарської частини;

Порядок денний

1. Про розгляд заяв педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації.

2.Про затвердження графіка атестації та плану заходів.

СЛУХАЛИ : голову атестаційної комісії Оксана Дяченко, яка ознайомила присутніх із списком педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації.

1.2. Відповідно до п.1.7. «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року №930 , зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом МОН України № 1437 від 20.12.2011 року та № 1135 від 08.08.2013 року « Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», черговій атестації підлягають такі працівники:

Чеховська Н.О. – вчитель хімії, біології та гнографії, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Антонюк В.Г.- вчитель англійської та іспанської мов, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Шевель В.І.- вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Пригара О.В.- вчитель початкових класів, вихователь ГПД, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Грабовець Л.М.- вчитель початкових класів, вихователь ГПД, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Гуменюк А.А. – вчитель початкових класів, вихователь ГПД, спеціаліст вищої категорії ;

Жовтуха О.В. - вчитель початкових класів, вихователь ГПД, спеціаліст вищої категорії;

Сизоненко В.Б. – вчитель української мови та літератури, іноземної(англійської) мови, спеціаліст вищої категорії;

Коваленко Н.М.- вчитель математики і фізики, спеціаліст вищої категорії;

Кухтій Л.Л. –вчитель історії, української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії;

Соломка В.Л.- вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва, вихователь ГПД, керівник гуртка, спеціаліст першої категорії;

Мишкоріз О.В.- вчитель історії та правознавства, спеціаліст першої категорії;

Савчук Т.В.- вчитель іноземної(англійської) мови, спеціаліст другої категорії;

Зозуля О.Г.- вчитель української мови та літератури, асистент вчителя, спеціаліст;

Рибка Л.Г.- вчитель математики та інформатики, спеціаліст ;

Ситнік Г.О.- вчитель української мови та літератури, спеціаліст ;

Фидра М.А.- вчитель іноземної(німецької) мови, спеціаліст ;

Урупа Л.В.- вчитель біології , спеціаліст;

Гаценко Л.М.- вчитель географії, вчитель трудового навчання, спеціаліст за вищим тарифним розрядом;

Мишкоріз А.С. – вихователь ЗДО « Сонечко», спеціаліст вищої категорії;

Мишкоріз В.В.- заступник з НВР ЗДО «Сонечко»;

Остафійчук Н.В.- вихователь ЗДО «Сонечко», спеціаліст.

1.3. Відповідно до п.1.9. «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року №930 , зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом МОН України № 1437 від 20.12.2011 року та № 1135 від 08.08.2013 року « Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», позачерговій атестації підлягають такі працівники:

Мишкоріз А.С. – вихователь-методист ЗДО « Сонечко», спеціаліст вищої категорії;

Дяченко О.А.- соціальний педагог, вчитель музичного мистецтва, керівник гуртка, спеціаліст першої категорії;

Соломка В.Л.- вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва, вихователь ГПД, керівник гуртка, спеціаліст першої категорії;

УХВАЛИЛИ:

1. Здійснити атестацію педагогічних працівників закладу освіти в 2022-2023 навчальному році:

вчителя хімії , біології та географії Чеховської Н.О. на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному звання «старший учитель»;

вчителя початкових класів Грабовець Л.М. на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному звання «старший учитель»;

вчителя початкових класів Пригари О.В на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному звання «старший учитель»;

вчителя англійської та іспанської мов Антонюк В.Г. на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному звання «старший учитель»;

вчителя зарубіжної літератури Шевель В.І. на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному звання «старший учитель»;

вчителя української мови та літератури ,історії Кухтій Л.Л. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель»;

вчителя початкових класів Гуменюк А.А. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

вчителя початкових класів Жовтухи О.В. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

вчителя музичного мистецтва Дяченко О.А. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

вчителя іноземної(англійської)мови та української мови та літератури Сизоненко В.Б. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

вчителя математики і фізики Коваленко Н.М. на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» ;

вчителя початкових класів Соломки В.Л, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії ;

вчителя початкових класів Дяченко О.І. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії ;

соціального педагога Дяченко О.А. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» ;

вчителя історії Мишкоріза О.В. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

вчителя іноземної (англійської) мови Савчук Т.В. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;

вчителя географії та трудового навчання Гаценко Л.М. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

вчителя української мови та літератури Зозулі О.Г. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

вчителя математики та інформатики Рибки Л.Г. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

вчителя української мови та літератури Ситнік Г.О. на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

вчителя іноземної (німецької) мови Фидри М.А. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

вчителя біології та здоров'я людини Урупи Л.В. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

заступника директора з НВР Мишкоріз В.В. на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії»;

вихователя ЗДО «Сонечко» Мишкоріз А.С. на відповідність займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший вихователь» ;

вихователя ЗДО «Сонечко» Остафійчук Н.В. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

Затвердити графік вивчення досвіду роботи вчителів , які атестуються

з/п

Прізвище та ініціали вчителя, який атестується

Прізвище та ініціали вчителя, який вивчає досвід

Строки вивчення досвіду

Підпис особи, яка атестується

1

Чеховська Н.О.

Кухтій Л.Л.

Оксанич Г.Й.

Жовтень- листопад

2

Антонюк В.Г.

Мишкоріз Л.М.

Кухтій Л.Л.

Протягом 2021-2022 н.р.

3

Грабовець Л.М.

Мишкоріз Л.М.

Єлисеєва Н.П.

Листопад- грудень

4

Пригара О.В.

Єлисеєва Н.П.

Мишкоріз Л.М.

Протягом 2021-2022 н.р.

5

Шевель В.І.

Боговик Н.М.

Кухтій Л.Л.

Протягом 2021-2022 н.р.

6

Сизоненко В.Б.

Кухтій Л.Л.

Мишкоріз Л.М.

Протягом 2021-2022 н.р.

7

Жовтуха О.В.

Єлисеєва Н.П.

Мишкоріз Л.М.

Жовтень-листопад

8

Гуменюк А.А.

Єлисеєва Н.П.

Мишкоріз Л.М.

Жовтень- листопад

9

Коваленко Н.М.

Архипенко В.В.

Оксанич Г.Й.

Протягом 2021-2022 н.р.

10

Дяченко О.І.

Мишкоріз Л.М.

Єлисеєва Н.П.

Протягом 2021-2022 н.р.

11

Дяченко О.А.

Єлисеєва Н.П.

Кухтій Л.Л.

Протягом 2021-2022 н.р.

12

Кухтій Л.Л.

Боговик Н.М.

Мишкоріз Л.М.

Протягом 2021-2022 н.р.

13

Соломка В.Л.

Єлисеєва Н.П.

Мишкоріз Л.М.

Протягом 2021-2022 н.р.

14

Мишкоріз А.С.

Мишкоріз В.В.

Протягом 2021-2022 н.р.

15

Савчук Т.В.

Мишкоріз Л.М.

Кухтій Л.Л.

Протягом 2021-2022 н.р.

16

Ситнік Г.О.

Кухтій Л.Л.

Боговик Н.М.

Протягом 2021-2022 н.р.

17

Урупа Л.В.

Чеховська Н.О.

Оксанич Г.Й.

Протягом 2021-2022 н.р.

18

Зозуля О.Г.

Мишкоріз Л.М.

Боговик Н.М.

Протягом 2021-2022 н.р.

19

Рибка Л.Г.

Оксанич Г.Й.

Архипенко В.В.

Протягом 2021-2022 н.р.

20

Остафійчук Н.В.

Мишкоріз В.В.

Протягом 2021-2022 н.р.

21

Гаценко Л.М.

Мишкоріз Л.М.

Чеховська Н.О.

Листопад- грудень

22

Мишкоріз О.В.

Боговик Н.М.

Кухтій Л.Л.

Протягом 2021-2022 н.р.

23

Фидра М.А.

Мишкоріз Л.М.

Боговик Н.М.

Протягом 2021-2022 н.р.

24

Мишкоріз В.В.

Мишкоріз Л.М.

Протягом 2021-2022н.р.

Голова атестаційної комісії Оксана Дяченко

Секретар атестаційної комісії Ніна Єлисеєва

Протокол №3

засідання атестаційної комісії І рівня

Гоголівського ліцею

Великодимерського ліцею

Броварського району Київської області

від 09 лютого 2023 року

Присутні : члени атестаційної комісії.

Голова атестаційної комісії - Оксана Дяченко, директор школи

Заступник голови атестаційної комісії – Любов Кухтій заступник директора з НВР

Секретар атестаційної комісії - Ніна Єлисеєва, заступник директора з НВР.

Відсутні: -

Запрошені: вчителі , які атестуються.

Члени атестаційної комісії:

Тетяна Іваненко- начальник Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради;

Надія Чеховська – вчитель біології та хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Любов Мишкоріз завідувач філії , вчитель початкових класів, іноземної (ангійської) мови , вчитель вищої кваліфікаційної категорії;

Наталія Боговик – заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Валерій Архипенко - учитель математики , спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Галина Оксанич – учитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Шевель – учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Мишкоріз - заступник директора з НВР ЗДО» Сонечко»;

Леся Малаш – практичний психолог, спеціаліст;

Людмила Урупа - заступник директора з господарської частини;

Порядок денний

1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.

СЛУХАЛИ: заступника директора з НВР школи І ступеня Єлисеєву Н.П., яка ознайомила присутніх з системою роботи вчителів школи І ступеня.

Пригара Олена Вікторівна володіє і вміло використовує інноваційні технології та новітні методики НУШ в освітньому та виховному процесі, що сприяє набуття життєвих компетентностей молодших школярів. Уроки проводить відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Учитель сприяє розвитку здібностей учнів, формуванню життєвих та соціальних навичок, а також забезпечує наскрізний процес розвитку, навчання, виховання школярів. Олена Вікторівна володіє професійними компетентностями : мовно- комунікативною, предметно- методичною, інформаційно- цифровою, психологічною та емоційно-етичною, інклюзивною та здоров'язбережувальною, проєктувальною та інноваційною, здатністю працювати впродовж життя.

Олена Вікторівна – спеціаліст високого фахового рівня, який має ґрунтовну науково-теоретичну підготовку, досконало володіє інноваційними освітніми методиками та технологіями, активно їх використовує й поширює у професійному середовищі, застосовує широкий спектр стратегій навчання, вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї, ефективно використовує нестандартні форми проведення уроків у початковій школі, забезпечує необхідні умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог.

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання « старший учитель».

Грабовець Лариса Миколаївна – спеціаліст високого фахового рівня, який має ґрунтовну науково-теоретичну підготовку, досконало володіє інноваційними освітніми методиками та технологіями НУШ, активно їх використовує й поширює у професійному середовищі, застосовує широкий спектр стратегій навчання, вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї, ефективно використовує нестандартні форми проведення уроків у початковій школі, забезпечує необхідні умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог.

За час роботи педагог продемонструвала креативність та ініціативу. Володіє ораторським мистецтвом, технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, впроваджує та поширює передовий педагогічний досвід, уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, арґументувати свою позицію. Друкує свої методичні розробки уроків на платформі «На урок».

Уроки Грабовець Л.М. завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. Багато уваги вчитель приділяє різносторонньому розвитку учнів, формуванню навичок творчої самостійної роботи, прискореного свідомого читання, розвитку мовлення, мислення. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє утримувати увагу учнів, використовує нестандартні уроки: урок-подорож, урок-казка, урок-гра, урок-КВК тощо.

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання « старший учитель».

Жовтуха Олена Валеріївна володіє і вміло використовує інноваційні технології та новітні методики НУШ в освітньому та виховному процесі, що сприяє набуття життєвих компетентностей молодших школярів. Уроки проводить відповідно до вимог Державного стандарту

Жовтуха О.В. працює в Гоголівському ліцеї з 1989 року, на посаді вчителя початкових класів. Вона творчий та відповідальний вчитель. Систематично працює над удосконаленням методики викладання предметів у початкових класах, підвищення якості і результативності уроку. Бере активну участь в семінарах-засіданнях за програмою медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я дітей « та впроваджує елементи цього проекту в освітній процес. Кожен урок учитель детально продумує, підбирає наочність, використовує додаткову літературу. Вдало підбирає тип і структуру уроку, які відповідають основним принципам дидактики, проводить нестандартні уроки.

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» .

Гуменюк Алла Анатоліївна має ґрунтовну науково-теоретичну підготовку, досконало володіє інноваційними освітніми методиками та технологіями НУШ, активно їх використовує й поширює у професійному середовищі, застосовує широкий спектр стратегій навчання, ефективно використовує нестандартні форми проведення уроків у початковій школі, забезпечує необхідні умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог.

Добре знає дитячу психологію, вміло знаходить індивідуальний підхід до кожної дитини. Уроки Алли Анатоліївни завжди детально продумані, змістовні, відзначаються використанням різноманітних форм і методів роботи. Вона вміло поєднує гру і навчання, зацікавлює учнів навчальним матеріалом, використовуючи різноманітні наочні посібники: картини, малюнки, схеми. Широко практикує застосування таких методів роботи, як «мозковий штурм», «мікрофон», «незакінчене речення».

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» .

Соломка Вікторія Леонідівна зарекомендувала себе як творчий, креативний, вмотивований педагог. Володіє і вміло використовує інноваційні технології та

новітні методики НУШ в освітньому та виховному процесі, що сприяє набуття життєвих компетентностей молодших школярів. Уроки проводить відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Вікторії Леонідівна має ґрунтовну науково-теоретичну підготовку, досконало володіє інноваційними освітніми методиками та технологіями, активно їх використовує й поширює у професійному середовищі, застосовує широкий спектр стратегій навчання, ефективно використовує нестандартні форми проведення уроків у початковій школі, забезпечує необхідні умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог. Добре знає дитячу психологію, вміло знаходить індивідуальний підхід до кожної дитини. Уроки Вікторії Леонідівни завжди детально продумані, змістовні, відзначаються використанням різноманітних форм і методів роботи. Вона вміло поєднує гру і навчання, зацікавлює учнів навчальним матеріалом, використовуючи різноманітні наочні посібники: картини, малюнки, схеми. Широко практикує застосування таких методів роботи, як «мозковий штурм», «мікрофон», «криголам», «дискусії»

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» .

Дяченко Оксана Іванівна – творчий, відповідальний, досвідчений педагог, який володіє інноваційними освітніми методиками та технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі. Уроки вчителя з точки зору вирішення триєдиної дидактичної мети досягають високого результату, структура уроків відрізняються системністю, продуманістю усіх етапів, а також оптимальним вибором змісту навчального матеріалу. Учитель надає можливість школярам самим досліджувати проблему уроку, створює ситуацію успіху, викликає бажання школярів задавати питання цікаво, проблемно і творчо подає новий матеріал, робить інформацію сферою життєвих інтересів школярів. Добре знає дитячу психологію, вміло знаходить індивідуальний підхід до кожної дитини. Уроки Оксани Іванівни завжди детально продумані, змістовні, відзначаються використанням різноманітних форм і методів роботи. Вона вміло поєднує гру і навчання, зацікавлює учнів навчальним матеріалом, використовуючи різноманітні наочні посібники: картини, малюнки, схеми. Широко практикує та застосовує різноманітні методи роботи.

Велику увагу вчитель приділяє увагу індивідуальному підходу , так як переважно працює з дітьми з ООП.

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

СЛУХАЛИ: заступника директора з НВР школи І ступеня Єлисеєву Н.П., яка ознайомила присутніх з системою роботи вчителів.

   Урупа Людмила Василівна постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи та їх якісним застосуванням; застосовує інноваційні технології в освітньому процесі; знає основні нормативно – правові акти у галузі освіти; технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. 

Вирішуючи проблему диференційованого навчання, Урупа Л.В. використовує різноманітні, оригінальні методи і засоби залежно від цілей і змісту уроку: індивідуальні завдання, різні форми взаємоконтролю, диктанти, графічні та табличні способи систематизації та узагальнення матеріалу, рольові ігри, індивідуально-групові завдання різнорівневого характеру, тестові форми контролю знань, залучаючи при цьому учнів до активної пізнавальної діяльності.

УХВАЛИЛИ: Роботу вчителя біології Урупи Л.В. вважати задовільною.

Ситнік Галина Олександрівна володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями НУШ, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку. Активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів, використовує різноманітні форми та методи роботи, створює проблемні ситуації, забезпечує практичну спрямованість уроків, раціонально використовує час на вивчення теоретичного та практичного матеріалу, з цією метою активно використовує в роботі навчально-наочні посібники, методичний апарат підручника, різноманітний дидактичний матеріал, навчальні ігри.

Галина Олександрівна добре володіє методикою індивідуальної роботи з учнями, використовуючи при цьому диференційований підхід до вибору дидактичного матеріалу. Враховує психологічні особливості учнів, їхні реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення учнів до навчання. Уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, арґументувати свою позицію, володіє ораторським мистецтвом.

УХВАЛИЛИ: Роботу вчителя української мови та літератури Ситнік Г.О. вважати задовільною.

СЛУХАЛИ: заступника директора з НВР Кухтій Л.Л., яка ознайомила присутніх з системою роботи вчителя хімії, географії Чеховської Н.О.

  Надія Олександрівна має великий досвід практичної роботи, досконало володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями НУШ ,  активно  їх  використовує  та  поширює  у професійному середовищі, володіє широким спектром стратегій навчання, застосовує  нестандартні форми проведення уроків, активно  впроваджує форми та методи організації освітнього  процесу,  що  забезпечують максимальну самостійність навчання  учнів,  вносить  пропозиції  щодо вдосконалення освітнього процесу. 

Вирішуючи проблему диференційованого навчання, Чеховська Н.О. використовує різноманітні, оригінальні методи і засоби залежно від цілей і змісту уроку: індивідуальні завдання, різні форми взаємоконтролю, хімічні диктанти, графічні та табличні способи систематизації та узагальнення матеріалу, рольові ігри, індивідуально-групові завдання різнорівневого характеру, тестові форми контролю знань, залучаючи при цьому учнів до активної пізнавальної діяльності. Спонукає учнів самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, грамотно планувати свою діяльність, розвивати вміння користуватися різними джерелами інформації, відчути себе дослідником, особистістю, яка здатна досягти успіху. Освітній процес будує на принципах гуманізації, диференціації, постійної активної взаємодії вчителя та учнів.

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання « старший учитель».

СЛУХАЛИ : заступника завідувача філії з НВР Боговик Н.М., яка ознайомила присутніх з системою роботи вчителя історії, образотворчого мистецтва та захисту України Мишкоріза О.В.

Мишкоріз О.В. має високий рівень теоретичної підготовки з історії, володіє сучасними методами ведення уроку. Вчитель володіє інноваційними технологіями НУШ , прагне щоб діяльність його учнів була творчою ініціативною самостійною. Олександр Володимирович розвиває особисте історичне мислення учнів, осмислення ролі людини в історії, вироблення власного погляду на історичні факти. Використовує на уроках ігрові форми роботи проводить дискусії, диспути. Вчитель забезпечує об’єктивність оцінки розв’язує проблеми диференціацій, вчить аналізувати, відповідно до рівневої підготовки учнів судження, роботи висновки.

Свою діяльності педагог спрямовує на створення умов для свідомої орієнтації

учнів у сучасному суспільстві, формування в них відповідної активної

та громадянської позиції, підвищення рівня духовної культури школярів, культури спілкування, сприяння їх соціалізації, свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної діяльності.

У процесі роботи вчителем послідовно акцентується увага на формуванні національної свідомості та історичного мислення учнів. Цьому сприяє велика кількість пропонованих проблемних завдань і ситуацій, що спонукають до аналізу, узагальнень, розвивають уміння порівнювати, робити висновки, оцінювати історичні факти.

Олександр Володимирович на уроках оптимально поєднує вибір репродуктивних і проблемно-пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Багато уваги приділяє формуванню в учнів умінь визначати, відбирати і використовувати різні види історичних джерел, зокрема, текстові, візуальні та усні, артефакти, об’єкти навколишнього історичного середовища, а також - умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та здатності виважено розглядати суперечливі теми.

УХВАЛИЛИ: Відзначити високий професійний рівень педагога та рекомендувати атестаційній комісії ІІ рівня присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Голова атестаційної комісії Оксана Дяченко

Секретар атестаційної комісії Ніна Єлисеєва

Протокол №4

засідання атестаційної комісії І рівня

Гоголівського ліцею

Великодимерського ліцею

Броварського району Київської області

від 10 березня 2023 року

Присутні:

Голова атестаційної комісії - Оксана Дяченко, директор;

Заступник голови атестаційної комісії – Любов Кухтій ,

заступник директора з навчально – виховної роботи;

Секретар атестаційної комісії - Ніна Єлисеєва,

заступник директора з навчально – виховної роботи.

Відсутні: -

Запрошені: вчителі , які атестуються( Савчук Т.В. перебуває за кордоном, заява додається).

Члени атестаційної комісії:

Тетяна Іваненко - начальник Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради;

Надія Чеховська – вчитель біології, хімії та географії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Любов Мишкоріз завідувач філії , вчитель початкових класів, іноземної (англійської) мови , вчитель вищої кваліфікаційної категорії;

Наталія Боговик – заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Валерій Архипенко - учитель математики і фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель»;

Галина Оксанич – учитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Шевель – учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання « старший учитель»;

Валентина Мишкоріз - заступник директора з НВР ЗДО «Сонечко»;

Леся Малаш – практичний психолог, спеціаліст;

Людмила Урупа - заступник директора з господарської частини, спеціаліст.

Порядок денний:

1. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» вчителя хімії, біології та географії Чеховської Н.О.

2. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» вчителя англійської та іспанської мов Антонюк В.Г.

3. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» вчителя зарубіжної літератури Шевель В.І.

4. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню « старший учитель» вчителя початкових класів, вихователя ГПД Пригари О.В.

5. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» вчителя початкових класів, вихователя ГПД Грабовець Л.М.

6. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя початкових класів, вихователя ГПД Гуменюк А.А.

7. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя початкових класів, вихователя ГПД Жовтухи О.В.

8. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя української мови та літератури , іноземної (англійської) мови Сизоненко В.Б.

9. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя математики і фізики Коваленко Н.М.

10. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» вчителю історії, української мови та літератури Кухтій Л.Л.

11. Про атестацію на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший вихователь» вихователю ЗДО «Сонечко» Мишкоріз А.С.

12. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» заступнику директора з навчально-виховної роботи ЗДО «Сонечко» Мишкоріз В.В.

13. Про атестацію на відповідність займані посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя початкових класів, вихователя ГПД Соломки В.Л.

14. Про атестацію на відповідність займані посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя початкових класів Дяченко О.І.

15. Про атестацію на відповідність займані посаді та раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю музичного мистецтва Дяченко О.А.

16. Про атестацію на відповідність займані посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» соціальному педагогу Дяченко О.А.

17. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя історії та правознавства Мишкоріза О.В.

18. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» вчителя іноземної (англійської) мови Савчук Т.В.

19. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вчителя іноземної (німецької) мови Фидрі М.А.

20. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вчителя української мови та літератури , асистента вчителя Зозулі О.Г.

21. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вчителя географії, трудового навчання Гаценко Л.М.

22. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вчителя української мови та літератури Ситнік Г.О.

23. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вчителя біології та здоров'я людини Урупи Л.В.

24. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вчителя математики та інформатики Рибки Л.Г.

25. Про атестацію на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вихователя ЗДО «Сонечко» Остафійчук Н.В.

СЛУХАЛИ: голову атестаційної комісії Дяченко О.І., яка ознайомила присутніх із діяльністю вчителів закладу освіти, які атестуються. Протягом міжатестаційного періоду вивчалась система роботи вчителів: відкриті уроки та виховні заходи, моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти, моніторинг участі педагогів у конкурсах ,олімпіадах, поширенні передового педагогічного досвіду педагогів, дотриманням нормативно - правової бази освітнього процесу.

Підведено підсумок роботи - накази по школі, характеристики діяльності педагогів, протоколи чергових засідань атестаційної комісії.

УХВАЛИЛИ:

1. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

вчителю хімії, біології та географії Чеховській Н.О.

Результати голосування:

«за» - 12 ( дванадцять );

«проти» - 0 (нуль );

«утримались» - 0 ( нуль ).

2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

вчителю початкових класів, вихователю ГПД Грабовець Л.М.

Результати голосування:

«за» - 13(тринадцять );

«проти» - 0 ( нуль );

«утримались» - 0( нуль ).

3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

вчителю англійської та іспанської мов Антонюк В.Г.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 ( нуль );

«утримались» - 0 ( нуль ).

4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

вчителю зарубіжної літератури Шевель В.І.

Результати голосування:

«за» - 12 (дванадцять );

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0(нуль).

5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

вчителю початкових класів, вихователю ГПД Пригарі О.В.

Результати голосування:

«за» - 13 ( тринадцять);

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0(нуль).

6. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель»

вчителю історії, української мови та літератури Кухтій Л.Л.

Результати голосування:

«за» - 12 ( дванадцять );

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0 ( нуль ).

7. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший вихователь»

вихователю ЗДО «Сонечко» Мишкоріз А.С.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 ( нуль);

«утримались» - 0 (нуль).

8. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю початкових класів, вихователю ГПД Гуменюк А.А.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 ( нуль);

«утримались» - 0 (нуль).

9. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю початкових класів, вихователю ГПД Жовтусі О.В.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0(нуль).

10. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю української мови та літератури, іноземної(англійської) мови Сизоненко В.Б.

Результати голосування:

«за» - 13(тринадцять) ;

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0 ( нуль).

11.Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю математики і фізики Коваленко Н.М.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 ( нуль);

«утримались» - 0(нуль).

12. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю музичного мистецтва Дяченко О.А.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 ( нуль);

«утримались» - 0(нуль).

13. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю початкових класів, вихователя ГПД Соломці В.Л.

Результати голосування:

«за» - 13(тринадцять);

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0 (нуль).

14. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю початкових класів Дяченко О.І.

Результати голосування:

«за» - 12 ( дванадцять);

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0( нуль).

15. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

вчителю історії та правознавства Мишкорізу О.В.

Результати голосування:

«за» - 13 ( тринадцять);

«проти» - 0(нуль );

«утримались» - 0 (нуль ).

16. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

вихователю ЗДО «Сонечко» Мишкоріз В.В.

Результати голосування:

«за» - 12 (дванадцять);

«проти» - 0 (нуль );

«утримались» - 0 (нуль).

17. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

соціальному педагогу Дяченко О.А.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять );

«проти» - 0 ( нуль );

«утримались» - 0 ( нуль ).

18. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вчителю іноземної(англійської) мови Савчук Т.В.

Результати голосування:

«за» - 12 ( дванадцять);

«проти» - 1 (один);

«утримались» - 0 (нуль).

19. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю іноземної (німецької) мови Фидрі М.А.

Результати голосування:

«за» - 13 ( тринадцять);

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0 (нуль).

20. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю української мови та літератури Ситнік Г.О.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0(нуль).

21. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю української мови та літератури Зозулі О.Г.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 (нуль);

«утримались» - 0(нуль).

22. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю географії та трудового навчання Гаценко Л.М.

Результати голосування:

«за» - 13(тринадцять);

«проти» - 0 (нуль) ;

«утримались» - 0(нуль).

23. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю математики та інформатики Рибці Л.Г.

Результати голосування:

«за» - 12(дванадцять);

«проти» - 1 (один) ;

«утримались» - 0 (нуль).

24. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю ЗДО « Сонечко» Остафійчук Н.В.

Результати голосування:

«за» -13 (тринадцять);

«проти» - 0 (нуль) ;

«утримались» - 0 (нуль).

25. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

вчителю біології та здоров'я людини Урупі Л.В.

Результати голосування:

«за» - 12 (дванадцять);

«проти» - 0 (нуль) ;

«утримались» - 0 (нуль).

УХВАЛИЛИ:

1. Підтвердити 12 тарифний розряд керівнику гуртка Соломці В.Л .

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 (нуль) ;

«утримались» - 0 (нуль).

2. Встановити 11 тарифний розряд керівнику гуртка Дяченко О.А.

Результати голосування:

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 (нуль) ;

«утримались» - 0 (нуль).

3. Встановити 12 тарифний розряд асистенту вчителя Зозулі О.Г.

«за» - 13 (тринадцять);

«проти» - 0 (нуль) ;

«утримались» - 0 (нуль)

Голова атестаційної комісії Оксана Дяченко

Секретар атестаційної комісії Ніна Єлисеєва